تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - دانشجویان گروه مهندسی مدیریت پروژه

دانشجویان درس مدیریت ایمنی کارگاه

بخش اول از آیین نامه های درس مدیریت ایمنی کارگاه از این  بخش  قابل دانلود است.

توافق کردیم قبل از ساعت 17 روز چهارشنبه سوالات تستی این بخش را برای بنده ایمیل نمائید.

سربلند باشید

نقطه آغاز تصمیم های بهتر نقطه

پایان تصمیم های بدتر است.

برایان تریسی