تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - جشنواره علمی، فرهنگی نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی

 

طی توافقات انجام گرفته مابین انجمن علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن و روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی

علاوه بر اهدای جوایز مادی به نفرات اول در هر رشته تقدیر نامه ای نیز از سمت وزارت راه و شهرسازی به تمامی

شرکت کنندگان در این مسابقه ارائه می گردد

همچنین شایان ذکر است که  تمامی طرح ها با نام خود طراح بدست راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده

و طی جلسات در مورد آن تصمصم گیری خواهد شد

 انتخاب سیستم اجرای پروژه همچون BOT  یا فاینانس کردن پروژه ها و 

 به طور کلی بحث تامین مالی پروژه ها نیز یکی از محور های این

مسابقه می باشد.