تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - قابل توجه اساتید محترم گروه های مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی صنایعاساتید محترم گروه‌های آموزشی  مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی صنایع

با سلام و احترام

به استحضار می رساند برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 گروه های مهندسی مدیریت پروژه و  مهندسی صنایع نهایی گردید. نسخه نهایی برنامه تهیه شده جهت استحضار از اینجا قابل دریافت است.
 
پیمان نوری
مدیر گروه مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی صنایع