تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - آخرین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK

آخرین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK  در سالن جلسات دفتر مهندسی و نظارت برگزار گردید.آزمون این کارگاه آموزشی ساعت 9:30 روز چهارشنبه مورخ 95/07/14 برگزار می گردد.

برای همه عزیزان آرزوی سربلندی و شادی دارم.