تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - سومین جلسه كارگاه آموزشی PMBOK

سومین جلسه كارگاه آموزشی PMBOK
پنجشنبه 25 شهریور 1395
سومین جلسه کارگاه آموزشی مدیریت پروژه طبق استاندراد PMBOK  در سالن جلسات دفتر مهندسی و نظارت برگزار گردید.