تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - دانلود استاندارد مدیریت طرح ویرایش سوم (2013)

دانلود استاندارد مدیریت طرح ویرایش سوم 

The Standard for Program Management – Third Edition

Project Management Institute 2013 
برای دانلود اینجا کلیک کنید