تبلیغات
وب سایت مهندس پیمان نوری http://www.pnoori.ir - آخرین جلسه دوره مدیریت پروژه دانشگاه علم و صنعت

آخرین جلسه دوره مدیریت پروژه مورخ 23.2.94 از ساعت10الی  17 برگزار می گردد.

تاریخ امتحان پایان دوره در این جلسه مشخص می گردد.بدیهی است جلسه 16.2 .94 برگزار نمی گردد.


سربلند باشید

نوری