لیست بخش ششم مقالات مدیریت پروژه سایت
 • ارائه الگوریتمی جهت انتخاب سیستم تدارک پروژه ها با تمرکز بر روش دوعاملی

 • عوامل تاثیر گذار بر اثربخشی کار تیمی در سازمانهای پروژه محور

 • ارائه ی روش جدیدی برای حل مسأله ی برنامه ریزی با تابع هدف NPV و Makespan با استفاده از مدیریت زنجیره بحرانی

 • بررسی فرایندهای شکل گیری تیم در مرحله ساخت پروژه های ساختمانی بلند

 • معرفی یک چارچوب شایستگی برای مدیران پروژه و ارزیابی آنها با استفاده از یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی جدید

 • تاثیر مدیریت منابع انسانی بر اثربخشی پروژههای ساختمانی ( مطالعه موردی پروژههای ساختمانی اصفهان)

 • ارزیابی مدیریت منابع انسانی در پروژه های بزرگ نفت و گاز ایران و ارایه راهکارهای اصلاحی

 • مروری بر نقش فرهنگ در موفقیت پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی

 • تدوین روش اجرایی رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران

 • تدوین فرآیند پروژه های عمرانی از شروع تا خاتمه

 • Integrating Risk Management as an effective approach to Root Cause Analysis

 • استفاده از سیستم خبره در متد مدیریت ارزش کسب شده(EVM) جهت کنترل و مدیریت بهینه پروژه ها

 • تجربه مدیریت پروژه های عمرانی درشرکت آب وفاضلاب استان مرکزی

 • مدیریت پروژه برای شبکه های فازی

 • پیمان PC در پروژه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بجنورد

 • ارزیابی عملکرد پروژه های بهینه سازی و افزایش کارایی بخش تولید صنعت برق

 • ستاپ: سیستمی برای مدیریت کلان پروژه های وزارت نیرو

 • پیاده سازی سیستم های مکانیزه یکپارچه مالی در بخش طرح تملک ودارائیها

 • Close- Down Process in Global Projects

 • ارائه الگو و متدولوژی ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های تلفیقی عمرانی - صنعتی ؛ مطالعه موردی: بنادر دریایی

 • مدیریت ریسک در پروژه نمک زدایی عسلویه

 • حل مسئله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم ژنتیک

 • آگاهی از تغییرِ مسیرِ بحرانی در طول اجرای پروژه به کمک روش زمان کسب شده (ES)

 • یک روش برنامه ریزی آرمانی فازی برای بهینه سازی موازنه زمان_ هزینه

 • آنالیز دلایل تأخیرات در پروژه های پتروشیمی

 • تسطیح منابع به روش INLP اصلاح شده

 • بررسی علل عمده تأخیر در خدمات مهندسین مشاور: مطالعه موردی

 • Quantitative and Qualitative Analysis of Execution of Project Management Standard in Civil Projects of Iran ( Case Study: Gharargahe Sazandegi Karbala)

 • A multi- criteria decision making model for selecting estimating method in project scheduling

 • ارایه یک روش ابتکاری برای حل مسئله کمینه کردن بیشینه زمان تکمیل فعالیت ها بر اساس روش شبیه سازی ذوب

 • مدیریت پروژه های نرم افزاری موقعیتی در سازمان به شیوه مشاپ

 • ارائه مدلی جهت رتبهبندی ریسک فعالیتهای پروژه با استفاده از روش AHP

 • فرآیند اختتام پروژه در پروژه های شامل عملیات نگهداری و پشتیبانی ( پروژه های نیروگاهی)

 • مدل برآورد هزینه در پروژه های تحقیقاتی و صنعتی دفاعی

 • ارایه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه های خودگردان در صنعت نفت و گاز

 • مدیریت و تحلیل ریسکهای تدارکات پروژه های احداث با استفاده از تکنیک LINMAP

 • بررسی علل تأخیرات پروژه های عمرانی ( مطالعه موردی صنعت سد سازی استان کرمانشاه )

 • ارائه مدلی برای مدیریت ناشناخته های ناشناخته برمبنای استاندارد PMBOK

 • زمانبندی پروژه فازی در حالت پرداخت ها بر اساس پیشرفت

 • ارائه مدل تحلیل تصادفی ریسک برمبنای ماتریس احتمال، تاثیر و مدیریت پذیری

 • کاربرد نرم افزار«SatraPM» در سازمان های دولتی پروژه محور- مطالعه موردی: سازمان توسعه برق ایران

 • بهینه سازی جریان نقدینگی پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی خطی

 • پیش بینی زمان و هزینه پروژه با استفاده از تکنیک ارزش کسب شده با رویکرد فازی

 • بهبود و توسعه الگوی مدیریت ریسک پروژه در طرح های نیروگاهی ( مطالعه موردی؛ شرکت مپنا )

 • کاربرد تلفیق فرایند های مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در فاز مطالعات امکان سنجی پروژه ها

 • اولویت بندی ریسک های تاخیر درتکمیل پروژه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه ( MADM) و تکنیک FMEA

 • بهینه سازی عملیات خاکی با در نظر گرفتن شرایط تورم در هزینه ها

 • بررسی کلان نگر علل تاخیر در پروژه های پتروشیمی در دهه اخیر

 • تحلیل و کاربرد تکنیک های نوین شناسایی ریسک در پروژه های تونل سازی

 • چالش های موجود درکاربرد دانش مدیریت پروژه در ایران

 • بررسی تاثیرات سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در موفقیت مدیران و پروژه

 • مدیریت دانش ضمنی و تجربیات پروژه

 • کاربرد تصمیم گیری فازی در مهندسی ارزش

 • مطالعه موردی قراردادهای متعارف عمرانی از منظر ریشه یابی دعاوی ساخت

 • VALUE ENGINEERING AND THEORIES OF THE FIRM

 • بررسی نقش و ساختار بیمه در مدیریت ریسک های پروژه

 • نقش مهندسی ارزش در مدل های مدیریت پروژه

 • مدل تلفیقی مهندسی ارزش و گسترش کارکرد های کیفیت QFD

 • طراحی و تدوین الگوی مستندسازی تجارب مدیران پروژه

 • تحلیل سلسله مراتبی و آنالیز حساسیت مهمترین علل بروز دعاوی

 • پیش بینی میزان ادعاها در پروژه های زیربنایی ایران با کمک شبکه های عصبی

 • ارائه مدل پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در پروژه های سه عاملی

 • مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه با سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان های پروژه محور

 • جایگاه شورای شهر در مدیریت احیا بافتهای تاریخی مطالعه موردی ( نقش شورای شهر در احیا محله نبادان ابر کوه )

 • ارائه الگوریتمی اجرایی برای مدیریت ادعا در پروژه های نیروگاهی ( مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان)

 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت آموزه های کسب شده پروژه در شرکت فراب

 • مدیریت پروژه اولین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران

 • روش جدید سایزدهی اندازه بافر در مدیریت پروژه زنجیره بحرانی با فعالیت های تصادفی

 • ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه های کلان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی پروژه های سد سازی

 • باز آفرینی راه ها خلاق همسوسازی تصمیمات راهبردی در فرایند مدیریت سبد پروژه

 • شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم شرکت یا عدم شرکت در مناقصات ، در شرکتهای رتبه 1 پیمانکاران ایران

 • معیارهای انتخاب پیمانکار از دیدگاه دست اندرکاران صنعت ساخت ایران

 • تخصیص ریسک در انواع رویکردهای اجرایی قراردادهای مهندسی تدارکات - ساخت (EPC)

 • آنالیز ریسکهای اثر گذار بر طرح توسعه ، یک میدان نفتی با استفاده از تکنیک دیمتل - فازی

 • سیستم انگیزشی و تسهیم دستاورد در سازمان های پروژه محور

 • تخصیص بهینه کمی ریسک با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

 • هزینه های کیفیت پروژه های ساخت

 • حل مسئله زمان بندی پروژه تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم فراابتکاری  زنبورهای عسل

 • انتخاب سبد استراتژی بهینه مقابله با ریسک در سازمان های پژوهشی پروژه محور

 • ارائه الگوریتمی جهت تحلیل تاخیر در پروژه های ساخت و تعیین سهم هر یک از عوامل

 • بررسی وضعیت مدیریت ریسک در صنعت ساخت ریسک کشور

 • برنامه جامع مدیریت ریسک پروژه خط 2 قطار شهری مشهد با رویکردی دانش محور محمد امیر نیکجو

 • Interface Management in Mega Oil Refinery Projects

 • مدلسازی برآورد اندازه ، زمان و بهای تمام شده پروژه های خدمات مهندسی به منظور قیمت گذاری مناقصه ای

 • استفاده از تکنیک SIR در راستای بررسی معیارها و روشهای انتخاب پیمانکاران

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تاخیر و افزایش هزینه در پروژه های احداث سیلو

 • بررسی علل تاخیر در زمان اجرای پروژه های کرخه

 • نقش پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در مدیریت تدارکات پروژه

 • شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سامانه های اطلاعاتی مدیریت درسیکل حیات پروژه

 • Analytical comparison between BOT-BOOT-and PPP project delivery systems

 • بهبود عملکرد پروژه های ساخت با طراحی بهینه بافرها براساس تفکر ناب

 • اخلاق در مدیریت پروژه

 • مقایسه تطبیقی نشریه 5490 با قراردادهای تیپ FIDIC و EJCDC از منظر ریسکهای قراردادی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic