لیست بخش چهارم مقالات مدیریت پروژه سایت

 • مطالعه و بررسی استفاده از عامل های هوشمند برای کاهش اثر ضربه ای شلاقی در مدیریت زنجیره تامین

 • ارائه مدلی پیشنهادی جهت اجرای مهندسی ارزش در پروژه

 • امکان سنجی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه بر اساس رویکرد استراتژیک

 • بررسی مدیریت ریسک و آنالیز تصمیم در پروژه های اکتشاف نفت

 • مدیریت ریسک پروژه های عمرانی با اعمال ملاحظات قراردادی

 • کاربرد مدلسازی آماری جهت تخمین هزینه های باقی مانده تا تکمیل پروژه - توسعه ای بر رویکرد ارزش کسب شده

 • انتخاب مناسب ترین ماشین ساختمانی در پروژه عملیات خاکی جاده های جنگلی

 • نقش EVPM در افزایش بهره وری پروژه ها

 • آنالیز سیستم مدیریت ارزش افزوده و کنترل بودجه در پروژه ها ی اجرایی

 • زنجیره بحرانی - رویکردی جدید در مدیریت پروژه یا همان داروی قبلی در بسته بندی جدید

 • CCPM واقعیت یا آرزو

 • مطالعه موردی مدیریت ریسک بر اساس استاندارد PMBOK

 • مدلی جهت تعیین مسیر بحرانی بر اساس فاکتورهای هزینه ، زمان و ریسک

 • خصوصیات و روش های حل مسئله زمان بندی چند پروژه ای با محدودیت منابع

 • کنترل درآمد ، کنترل نقدینگی و مدیریت هزینه های مالی پروژه ها با استفاده از تکنیک ارزش حاصله

 • یک روش جدید جهت توسعه ELECTRE  با داده های بازه ای در مدیریت پروژه

 • ارائه روشی کاربردی جهت پیاده سازی روش مدیریت ارزش کسب شده

 • uncertainly management in perspective of opportunity management

 • روش استاندارد فازبندی ، برنامه ریزی و کنترل اجرای طرح در پروژه های فضایی

 • تحلیل کیفی ریسک های پروژه به کمک مدل های تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی پروژه تبدیل گاز طبیعی به مایعات هیدروکربوری

 • تخصیص منابع ریسک به کارفرما و پیمانکار در اجرای پروژه ها

 • شناسایی و بررسی ریسک و چالش های بخش P   در قراردادهای EPC  از منظر پیمانکاران

 • using fuzzy delphi method in fuzzy project scheduling problem

 • استراتژی شرکت در مناقصه - تعداد مناقصه گران و قیمت پیشنهادی

 • ارزیابی ریسک شبکه های PERT  با استفاده از برشهای مستقیم یکنواخت در محیط فازی

 • رتبه بندی فازی در مدیریت ریسک

 • بررسی الگوهای آنالیز تاخیرات همزمان پروژه های ساخت

 • روش ارزش زمانی پول در اثر سنجی تاخیرات کارفرما در انجام پرداخت های قراردادی

 • تطبیق الزامات سامانه مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیستHSE در مدیریت اجرای پروژه

 • بررسی جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت

 • بررسی تحلیلی تکرار مداوم انحرافات و ضعف عملکرد پروژه ها در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده

 • بررسی نقش مدیریت زمان در کاهش هزینه های اجرایی سازه های آبی

 • ترکیب مدیریت ریسک با فرآیند حل خلاق مسئله به منظور مدیریت رویدادهای غیر منتظره

 • مهندسی مجدد فرآیندهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان

 • روش مسیر بحرانی فازی بر اساس ریسک پذیری و خوش بینی مدیر پروژه

 • رویکرد منطق فازی و الگوریتم نخبه گرای ژنتیک در بهینه سازی موازنه هزینه زمان کیفیت

 • ساختار اجرای مدیریت ارزش کسب شده EVMSمبتنی بر استاندارد ANSI

 • ارائه مدلی جهت مدیریت و اولویت بندی ریسک فعالیت های پروژه در شرایط فازی با استفتده از الگوریتم برنامه ریزی کیفی

 • کاربرد مدل تلفیقی مههندسی ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های صنعتی

 • بکارگیری برنامه ریزی چند هدفه فازی در مسایل موازنه زمان - هزینه پروژه - کاربرد در فشرده سازی زمان بندی تولید

 • پیشرفت ها و چالشهای جدید در زمان بندی پروژه

 • نحوه انتخاب مشاور برای انجام مطالعات و طراحی پایه پروژه خط 7 متروی تهران

 • مدیریت روابط تامین کنندگان در سازمان های پروژه مدار

 • رویکرد استراتژیک به تامین و تدارکات در سازمان های پروژه محور

 • An Integrated Continuous Auditing Project Management Model (CAPM)

 • events analysis in project networks with fuzzy activity Times : An Applicable Approach

 • قابلیت اعتماد نتایج مهندسی ارزش در پروژه های EPC با مدل آنالیز ریسک چرخه ارزش

 • معیارهای ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی محصول در 9126 ISO/IEC

 • پیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK

 • کاربرد پایگاه داده در آماده سازی بستر مدیریت پروژه

 • بازنگری تجربه مهندسی مجدد در سازمانی پروژه محور

 • آسیب شناسی در حوزه مدیریت پیمانکاری

 • ساختارها و رویكردهای انجام پروژه های بالادستی نفت و گاز نقد و بررسی عملكرد شركت ملی نفت ایران

 • بكارگیری مدیریت استراتژیك پروژه جهت اندازه گیری میزان موفقیت پروژه ها: یك مطالعه موردی

 • Implementing TOPSIS Method for Project Selection Under Fuzzy Environment

 • ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری در تامین مالی پروژه های زیربنایی با رویکرد فازی

 • یك سیستم پشتیبانی تصمیم فازی برای مدیریت استراتژیك پورتفولیو

 • Determination of Organizational Project Management Maturity in Construction Companies based on OPM٣

 • ارائه مدل های تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy TOPSIS و Fuzzy TOPSIS برای پیش صلاحیت و انتخاب پیمانكاران و مقایسه نتایج آنها

 • ارائه یك رویكرد جدید فازی برای انتخاب پروژههای اقتصادی R&D ( مطالعه موردی: صنعت داروسازی

 • وضعیت منابع مالی خارجی در تأمین مالی پروژه های ایران Fulltext

 • ابهام در شناخت جایگاه مدیریت طرح (MC) در نظامهای فنی و اجرایی رایج كشور

 • برنامه ریزی پروژه ها در سازمان های پروژه محور

 • برنامه ریزی استراژیك شركتهای ساخت با استفاده از روش تركیبی -A'WOT مطالعه موردی شركت پیمانكاری

 • مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات  مطالعه موردی: پروژه كارت سوخت

 • ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با رویكرد مدیریت ریسك های مالی

 • بررسی مقایسه ای مدیریت دعاوی در قراردادهای فیدیک

 • طراحی مدل مفهومی لایه های دانش در سازمانهای پروژه محور

 • تغییر فرآیند تامین مالی پروژ ههای مشاركتی در نظام بانكی كشور ( مروری بر تجربه بانك صنعت و معدن

 • رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیریت پروژه

 • ارائه یک چارچوب مفهومی برای شناسایی و کسب دانش پروژه ها در سازمانهای پروژه محور

 • شناسایی عناوین موثر در تدوین منشور پروژه و ارائه مدل کارا

 • ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژه با معیارهای فازی

 • توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای زمان بندی تولید نرم افزار در شرایط فازی

 • بکارگیری زنجیره بحرانی به منظور بهبود مدیریت زمان و مدیریت عدم اطمینان در پروژه

 • مدیریت یکپارچه تهدیدها و فرصت ها با استفاده از سیستم دینامیک

 • A project management risk model for developing countries

 • ارائه یک الگوریتم هیبرید مبتنی بر GA  جهت انتخاب پروژه بهینه با پارامترهای تصادفی فازی

 • بررسی و مقایسه چارچوب های اندازه گیری عملکرد در شرکت های تولیدی و شرکت های پیمانکاری پروژه های ساخت

 • ارائه یک الگوریتم برای فشرده سازی زمان اتمام پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه فازی

 • project risks assessment by using mathematical theory of evidence under uncertainty conditions

 • بررسی روشهای نوین در مدیریت ارزش حاصله در مدیریت پروژه

 • شناسایی و ارزیابی ریسک های بحرانی پروژه های MEPCC  با به کارگیری روش Cognitive Mapping

 • enviromental management techniques in sustainability landscape design

 • احداث شبکه مجزای آب شرب از بهداشتی در شهر قم

 • تدوین الگوهای تیپ ساختار شکست کار پست و خطوط انتقال نیرو

 • ارزیابی و مدیریت ریسک در مرحله بهره برداری پروژه های تصفیه خانه های فاضلاب - مطالعه موردی مراغه و مرند

 • طراحی سیستم محاسبه میزان پیشرفت و ردیابی پروژه از طریق شبکه اینترنت ITTS - پروژه توسعه سایت های BTS  شبکه موبایل در سطح کشور

 • نقش کاربردی مدل تعالی سازمانی EFQM در مدیریت پروژه - پروژه صادرات انرژی برق به کشور عراق توسط شرکت برق منطقه ای غرب

 • مدیریت زمان در اجرای خط انتقال 400 کیلو وات - یزد 2 - نیروگاه جنوب اصفهان

 • بازنگری تجربه مهندسی مجدد در سازمانی پروژه محور

 • Management of rural development projects in Iran ( with emphasis on people’s participation)

 • بررسی تحلیلی تأثیر افزایش قیمتهای نا متعارف هزینه در قراردادهای EPC از نوع  قیمت مقطوع و ارائه راهکار (صنایع نفت گاز و پتروشیمی)

 • ( BOT) برآورد هزینه کل پروژه در قرارداد های واگذاری امتیاز

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic