لیست بخش اول مقالات مدیریت پروژه سایت
 • مدیریت استراتژیك پروژه ها در تخصیص منابع محدود همزمان با اجرای پروژه

 • بررسی قرارداد BOO  در مدیریت پروژه و نقش آن در گسترش خصوصی سازی

 • راهكارهایی برای توسعه زیر ساختهای شهری،با رویكرد تأمین مالی پروژ ه ای

 • مدیریت دانش با رویكردJIT و نقش آن در مدیریت استراتژیك پروژه؛  مطالعه موردی:ایجاد یك شبكه در داخل سازمان و اتصال آن به شبكه جهانی

 • طراحی مدلی جهت برنامه ریزی استراتژیك در خصوص مدیریت پروژه بر مبنای مدلهای بلوغ با رویكردی كمی

 • استراتژی تأمین و تدارکات پروژه

 • بررسی راهبردی تلفیق مهندسی ارزش در متدولوژی مدیریت پروژه بر اساس گستره دانش مدیریت پروژه

 • مقایسه تطبیقی بین مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه جهت بكارگیری در شركتهایی با ساختار پیمانكاری عمومی

 • ارزیابی فازی و تخصیص قراردادی علل و ریسكهای مرتبط با تاخیرات پروژه های سد سازی دز ایران

 • كاربرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA)درتصمیم گیری و مدیریت ریسك

 • نقش قراردادEPC در كاهش تأخیرات و افزایش سود پروژه

 • تفکر استراتژیک رویکردی نوین در مدیریت استراتژیک

 • ارائه فاكتورهای ارزیابی و مدیریت ریسك برون سپاریIT (شهرداری)

 • استفاده از برنامه ریزی خطی با هزینه پله ای آموزش برای ارتقاء سطح بهره وری منابع انسانی

 • مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات كارت سوخت

 • تضمین سلامت پروژه با نگاه استراتژیك

 • تحلیل تاخیرات ناشی از مدارك مهندسی در پروژه های ساختمانی و صنعتی و مطالبه پیمانكار؛ نمونه موردی پل و نیروگاه در ایران

 • مطالعه كیفی برای شناسایی عوامل موفقیت پروژه در مراحل آغازین آن؛ موردكاوی: بررسی بخش نفت و گاز گروه مپنا در سال1386

 • فرآیند مرجع طراحی به عنوان زیرساخت مدیریت استراتژیك پروژه های نیروگاهی؛ (مطالعه موردی: شركت موننكو ایران)

 • مقایسه روشهای اجرای پروژه از منظر مدیریت تدارکات بر اساس استاندارد PMBOK

 • تسعه در مدل تحلیلی برای بررسی ادعاهای مالی در صنعت ساخت

 • بررسی استانداردهای جهانی مدیریت پروژه

 • تدوین مدل بهینه سازی زمان- هزینه-منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 • بررسی كارآمدی سیستم مدیریت حقوقی قراردادهای بین المللی عمرانی؛ مطالعه موردی : اجرای پروژه میانگذر شهید كلانتری (دریاچه ارومیه)

 • بهبود برنامه ریزی پروژه با استفاده از مدلسازی عملكرد پروژه توسط روش پویایی های سیستم(System Dynamics)

 • موازنه هزینه -زمان با در نظر گرفتن زمانبندی غیرقطعی

 • بررسی مدلهای بلوغ مدیریت پروژه به عنوان ابزاری ضروری جهت تعالی سازمانی

 • نقش پدافند غیر عامل در مدیریت ریسك پروژه های ملی و استراتژیك

 • برنامه ریزی استراژیك شركتهای ساخت با استفاده از روش تركیبی- A’WOT مطالعه موردی شركت پیمانكاری

 • Strategic Project Management: problems, experience.

 • مدیریت ریسک پروژه های عمرانی با ملاحظات قراردادی

 • مدیریت ریسك تداركات؛ راهبردی در موفقیت پروژه های عمرانی

 • تصمیم سازی استفاده از سیستم های طبقه بندی و كدگذاری ملّی به عنوان زیرساخت اطلاعاتی جریان كالا و خدمات مورد نیاز پروژه ها

 • ارائه مدلی برای برون سپاری پروژه های تحقیقاتی؛ ( مطالعه موردی: مركز تحقیقات مخابرات ایران)

 • پیش بینی تاخیرات در پروژه های سد سازی با استفاده از تئوری فازی

 • امكان سنجی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه بر اساس رویكرد استراتژیك

 • THE PURPOSES AND METHODS OF PRACTICAL PROJECT CATEGORIZATION

 • مطالعات آماری با بكارگیری از روش دلفی به منظور تدوین یك سیستم پشتیبان تصمیم گیری در مناقصات پیمانكاران

 • ارائه مدل مدیریت خرید پروژه

 • تعمیم الگوی طرح سیستمهای سنجش عملكرد جهت كاربرد در مدیریت پروژههای عمرانی

 • راهبردهای فنی بمنظور استقرار گروه تضمین محصول پروژه در آژانس های فضایی

 • بالندگی پروژه در سازمانها

 • معیارهای انتخاب معماری سرویسگرا در پروژ ههای نر م افزاری

 • پیش بینی هزینه تهیه و نگهداری مصالح در پروژه های عمرانی با بهره گیری از شبكه های عصبی بمنظور كاهش هزینه

 • انتخاب راهبردی پروژه ها وتعیین هزینه تخصیص بهینه به هر پروژه با استفاده از روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی ریاضی

 • Applying strategic Management to the Information Technology Projects

 • انتخاب بهینه ناوگان ماشین آلات، تصمیم استراتژیك پروژ ههای عملیات خاكی

 • ارائه متدی برای محاسبه و آنالیز زمان تاخیر پروژه با توجه به كاهش تولید

 • بکارگیری AHP در استراتژی های مدیریت پسماند شركت صنایع كیمیای غرب  گستر

 • کاربرد مبانی مشترک مدل های بالندگی مدیریت پروژهدر شرکتهای ساختمانی

 • ارائه مدلی برای سنجش و بهبود عملكرد در پروژه عمرانی

 • ERP با رویكرد استقرار سیستم IT مدیریت استراتژیك

 • ارتقای اثربخشی مدیریت پروزه ها با برنامه ریزی استراتزیکی کارآمد

 • تدوین استراتژی انتخاب شركا یاپیمانكاران در زنجیره تامین پروژهای عمرانی

 • رتبه بندی اهمیت معیارهای ارزیابی توان پیمانکاران از دیدگاه دستگاهای اجرایی،مشاوران،پیمانکران

 • Continuous Auditing in Project Management

 • مستندسازی در پروژه های تحقیقاتی

 • برنامه ریزی منابع انسانی و پایش پیشبرد فرآیندها در یك شركت مهندسی با تركیب سیستم متمركز برنامه ریزی پروژه ها با سیستمهای مدیریت اسناد و مدیریت جریان كار

 • بكارگیری مدیریت استراتژیك در انتخاب پروژه كاربرد مدل های عددی و غیرعددی

 • مروری بر استراتژی های حل اختلافات در ساخت از دیدگاه تاخیرات همزمان و مقایسه آن ها

 • بررسی و تحلیل کارآیی قراردادهای عمرانی به کمک  شبکه مصنوعی عصبی

 • محیط قانونی و مقرراتی پروژه ها

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • معرفی استانداردهای مدیریت پروژه با تاکید به معرفی PMBOK

 • ساختار شکست کار پروژه (WBS)

 • بهینه سازی طراحی و اجرای پروژه های ساخت با رویکرد مهندسی ارزش

 • معرفی دو استاندارد مدیریت پروژه جهانی بر اساس آخرین ویرایش ها

 • مدیریت ارزش کسب شده

 • مدیریت کیفیت

 • مدیریت موثر پروژه ها ، با استفاده از دفتر مدیریت پروژه (PMO)

 • قراردادهای طرح و ساخت و EPC

 • روش های تحلیل و تعیین سهم تاخیرات پروژه به تفکیک پیمانکار و کارفرما

 • روش های تحلیل تاخیرات پروژه

 • مدیریت پروژه های بزرگ

 • مدیریت ریسک در پروژه های ساخت

 • مدیریت پورتفولیوی پروژه ها

 • مدیریت تغییرات در پروژه های ساخت

 • مدیریت ادعا

 • جایزه تعالی مدیریت پروژه مدل PEM

 • ارائه درس آموخته های برنده جایزه بین المللی و ملی مدیریت پروژه

 • مروری بر نظامات اجرایی در پروژه قطار شهری مشهد

 • Risk Management Systems as a basis for Urban Management

 • پروژه فاینانس داخلی

 • شرکت برق منطقه ای خراسان

 • راهکارهای بهبود مدیریت پروژه در شرکتهای پروژه محور

 • پیاده سازی استاندارد PMBOK در پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

 • فرایندهای كاهش ادعا و حل دعاوی حرفه ای

 • نگاهی ساختاری به بحث ادعا در قراردادهای صنعت پیمانكاری و احداث

 • بررسی علل بروز اختلاف قراردادی و پیشنهاد راهکارهای پیشگیرانه در قراردادهای ساخت

 • اخلاق مهندسی

 • روش های حكمیت و حل اختلاف در طرح های عمرانی

 • مدیریت مخاطرات قراردادی و نقش آن در مدیریت پروژه

 • سازوكارهای بهبود شرایط قراردادی

 • علل شکل گیری ادعا در پروژه های اجرایی

 • مدیریت ادعا مرتبط با ریشه ها و عوامل ایجاد اختلاف

 • مروری بر منشأ اختلافات و ادعاها در پروژه های عمرانی

 • مبنا ، ریشه و عوامل ایجاد اختلاف در قراردادهای پیمانكاری

 • بررسی اثر تورم در بروز اختلاف در قراردادهای خدمات مهندسی و پیمانکاری و راهکارها

 • تعاریف و محمل های حقوقی موارد ادعایی در قراردادهای پیمانکاری

 • ادعا در صنعت پیمانکاری

 • مهندسی عمران در قرن بیست و یکم

 • بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی در حوادث کار

 • بررسی انواع قراردادهای تیپ فیدیک با تأکید بر طرح و ساخت و کلید گردان (EPC)

 • مهندسی عمران و مسئولیت های انتظامی

 • بیمه های مسئولیت و سایر بیمه های کارگاهی

 • بررسی تطبیقی روابط خدمات مدیریت طرح در ایران وجهان

 • مدل انتخاب مناسبترین روش اجرای پروژه

 • اخلاق حرفه ای در مهندسی عمران

 • حق الزحمه مشاوربرای مطالعات ابنیه فنی

 • بررسی ختلافات شرایط عمومی جدید و قدیم

 • آداب معاشرت در کسب و کار

 • Delay Factors in Procurement Execution of EPC Projects

 • Effective Inspection   Successful Purchasing 

 • استراتژی های خرید در شرکتهای هلدینگ عملیاتی

 • چگونگی مقابله با تحریم در حوزه تامین و تدارکات

 • جایگاه لجستیك پروژه

 • موارد مهم و کلیدی در فرآیند خرید و تامین کالا از منابع خارجی

 • تأثیرات پیاده سازی ERP بر بهره وری در زنجیره تأمین (بررسی موردی: لجستیک شرکت ایران خودرو)

 • ارتباط سیستم های مدیریتی با زنجیره تامین و مدیریت تامین

 • تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت زنجیره تامین SCM

 • تاثیر کیفیت مدیریت زنجیره تامین بر رضایت مصر فکنندگان در شرکت های خدماتی کوچک و متوسط

 • تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تدارکات الکترونیکی در سازمان با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی (AHP)

 • بررسی جایگاه امور بازرگانی و قراردادی در سازمانهای پروژه محور

 • ساختار سازمانی در منبع یابی جهانی: تحلیلی در صنعت خودرو با استفاده از مطالعه موردی چندگانه

 • اولویت بندی اهمیت و کاربرد شاخصهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین صنایع لبنی شهرستان شیراز

 • مدیریت کیفیت زنجیره تامین مفاهیم و كاربردها

 • مدیریت پروژه در بخش دولتی ایران : ویژگیها ، چالشها و راهکارها

 • خصوصی سازی ، راهکاری در جهت تامین مالی و مدیریت بزرگراه ها

 • امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان BOT

 • Project Feasibility:A Framework for Analysis

 • Portfolio Management and Management by Portfolio

 • طرح توسعه میادین گازی هوش و پالایشگاه پارسیان 2

 • بررسی علل تاخیرات بخش مهنسی در پروژه های آب و فاضلاب با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی

 • کاربرد گرت فازی برای زمان بندی پروژه

 • تخمین مدت زمان فعالیتهای پروژه با استفاده از نظریه فازی

 • بهینه سازی موازنه زمان - هزینه : استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در عدم قطعیت هزینه ها

 • حل مسئله موازنه هزینه - زمان پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند شاخصه

 • یک رویکرد فازی براساس مفهوم الکترهI برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران

 • نظام اختتام ستادی  پروژه در مدیریت پروژه

 • استقرار سیستم کنترل کیفیت ، گلوگاه توسعه سیستم طرح و ساخت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات